دكتر علي صباغي

 

علي صباغي

 

دانشيار زبان و ادبيات فارسي

نشاني الكترونيكي:   a-sabaghi@araku.ac.ir

 

برنامه تدريس نيمسال دوم 98 ـ 1397

 
 
40/ 9 ـ 8
40/ 11 ـ 10
40/ 15 ـ 14
 40/ 17 ـ  16
 40/ 19ـ  18
شنبه
 
تدريس
  راهنمايي و مشاوره
تدريس
 
یکشنبه
تدريس
تدريس
تدريس
راهنمايي و مشاوره
 
دوشنبه
  شورا
راهنمايي و مشاوره
تدريس
 
سه شنبه
رفع اشكال
راهنمايي و مشاوره
تدريس
   
چهارشنبه
 حضور با هماهنگي  حضور با هماهنگي  
 

 

مقاله‌ علمی - پژوهشی:

 1ـ بررسي روش كار فرهنگهاي دو و سه زبانه عربي، فارسي و تركي، فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)، بهار 1390

2ـ پرسش بلاغي در شعر مهدي اخوان ثالث، پژوهشهاي ادبي، سال 8، شماره 31 و 32، بهار و تابستان 1390 (مشترک با دکتر حیدری)

3ـ بررسي تطبيقي محورهاي سه گانه بينامتنيت ژنت و بخشهايي از نظريه بلاغت اسلامي، پژوهشهاي ادبي، سال 9، شماره 38، بهار و تابستان 1391

4ـ بررسي مقايسه اي آراي بهار و نيما يوشيج درباره شعر و شاعري، بوستان ادب (شعرپژوهي)، سال 5، شماره 1، بهار 1392 (مشترک با دکتر حیدری)

5ـ نقد و بررسی مسمّط دهخدا (بر اساس رویکرد ترامتنی)، بوستان ادب (شعرپژوهی)، دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صص 134 ـ 117

6ـ ردیف و نقش آن در غزلهای فخر الدین ابراهیم عراقی، پژوهشهای ادبی، سال 11، شماره 45، پاییز 1393، صص 122 ـ 103 (مشترک با دکتر میرهاشمی)

7ـ معنا و مفهوم پر كرگس در بيتي از شاهنامه، متن پژوهي ادبی، سال 18، شماره 61، پاییز 1393، صص 19 ـ 7 (مشترک با دکتر حیدری)

 8- جلوه های روابط بینامتنی اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و عبدالوهاب البیاتی، نشریه ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره 7، شماره 12، تابستان 1394، صص 248 ـ 227

9ـ مردمی یا مرد، می: نقد، تحليل و گزارش بيتي از رودكي سمرقندي، متن شناسی ادب فارسی، شماره 26، تابستان 1394، صص 32 ـ 21 (مشترک با دکتر حیدری)

10 ـ نقد و بررسي اقتباس از قرآن با نگاه بلاغي، پژوهش هاي ادبي - قرآني، سال 3، شماره 3، پاييز 1394، صص 62 ـ 48

11ـ نقد و بررسي انتقادي احوال و آثار علي بن طيفور بسطامي، فصلنامه مطالعات شبه قاره، سال 7، شماره 24، پاييز 1394، صص 120 ـ 107

12ـ تكرار شاخصه سبكي غزلهاي فخرالدين ابراهيم عراقي، پژوهشهاي ادبي، سال 13، شماره 54، زمستان 1395، صص 164 ـ 144 (مشترك با دكتر ميرهاشمي)

13ـ تلمیح، از سرقت ادبی تا صنعت ادبی (بررسی تلمیح در منابع بلاغی)، فنون ادبي، دوره 9، شماره 3، پاييز 1396، صص 12 ـ 1 (مشترك با دكتر حيدري)

14ـ تحليل كاركرد سبك شناختي فعل در رباعيات خيام نيشابوري، متن شناسي ادب فارسي، سال دهم، شماره 4 (پياپي 40)، زمستان 1397، ص 57 - 69 (مشترك با دكتر ميرهاشمي)

 

چكيده مقاله:

 1- حسام الدین خویی و نصاب دو زبانه وی، چكيده مقالات ششمین همایش بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، مازندران، خرداد 1390

2- بررسي تطبيقي محورهاي بينامتنيت با بلاغت اسلامي، چكيده مقالات ششمين همايش پژوهشهاي ادبي، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، دي 1391

3- نقد و تحليل رديف در غزلهاي وحشي بافقي، شرح دلارايي (مجموعه چكيده مقالات همايش بزرگداشت وحشي بافقي)، تابستان 1392

 

مقاله های همایشی:

 

1- تابوي نام در نامه باستان، مجموعه مقالات همايش بين‌المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم  فردوسي در هزاره دوم شاهنامه، دانشگاه سيستان و بلوچستان، 1390.

2- نقد و تحليل پيوندهاي بينامتني ضمني شاهنامه با شعر دوره مشروطه، مجموعه مقالات همايش بين‌المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم  فردوسي در هزاره دوم شاهنامه، دانشگاه سيستان و بلوچستان، 1390 (مشترك با دكتر ميرهاشمي)

3- نقد و تحلیل فرمالیستی غزلی آیینی از حسین منزوی، همایش بین‌المللی حضرت زهرا (س)، ارديبهشت 1391.

4- تاثيرپذيري فتوت‌نامه‌ها از حكمت علوي، مجموعه مقالات كنگره ملي آموزه‌هاي تربيتي و انديشه امام علي (ع)، اراك، آبان 1391.

5- تحلیل سبک‌شناختی مرثیه‌های وحشی بافقی، نهمین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، بجنورد، شهریور 1393 (مشترك با زهره بابايي).

6- تحلیل ریخت‌شناختی فتوت‌نامه‌های صنفی، نخستین همایش ملی نگاهی نو به ادبیات عامه، رفسنجان، بهمن 1393 (مشترك با زهره بابايي).

7- جلوه‌های زبان و فرهنگ عامه در اشعار سید اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال)، نخستین همایش ملی نگاهی نو به ادبیات عامه، رفسنجان، بهمن 1393 (مشترك با دكتر ميرهاشمي).

8 - جدال مرکز و حاشیه و شکل گیری مفهوم پایداری (مطالعه موردی و اجمالی شعر قیصر امین پور)، نامه پایداری: مقالات پنجمین کنگره سراسری ادبیات پایداری، کرمان، اسفند 1393 (مشترك با دكتر اكبري).

9- جايگاه سخن در قصايد ناصرخسرو ، همايش ناصرخسرو قبادياني، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، ارديبهشت 1394 (مشترك با دكتر ميرهاشمي).

10- بررسي تعامل و تقابل خود و ديگري در شعر ناصرخسرو قبادياني، همايش ناصرخسرو قبادياني، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، ارديبهشت 1394 (مشترك با دكتر اكبري).

11ـ بررسی و تحلیل نظریة شعری شهریار، دهمين همايش بين­ المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي، اردبيل، شهريور 1394.

12ـ نقش پیرامتن در خوانش شعر اخوان ثالث (با تکیه بر مجموعه شعر زمستان)، نخستين همايش ملي نكوداشت مهدي اخوان ثالث، يزد، مهر 1394.
13ـ دوگانگي ذهن و زبان در غزلهاي شهريار، نخستين همايش ادبيات معاصر، ايرانشهر، دانشگاه ولايت، بهمن 1395.
14- بررسی و تحلیل تصویر صبح در شعر فریدون مشیری، دوازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، کرمانشاه، دانشگاه رازی، شهریور 1396 (مشترك با اكرم خودستان).
15- بررسی مجموعه شعر آینه های ناگهان بر اساس رویکرد پیرامتنی ژرار ژنت، دوازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، کرمانشاه، دانشگاه رازی، شهریور 1396 (مشترك با الهام گودرزي نيا).
16ـ تحليل زباني و بلاغي صفت در اشعار قيصر امين پور، سيزدهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي،شيراز، دانشگاه شيراز، مهر 1397 (مشترك با فاطمه فيضي).
17ـ بررسي و تحليل لايه واژگاني قصايد ناصر خسرو، سيزدهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي،شيراز، دانشگاه شيراز، مهر 1397 (مشترك با فاطمه شيخ باقر مهاجر).
 

طرح پژوهشی:

ـ پژوهشی در بلاغت شعر فارسی (مطالعه موردی تلمیح).

ـ همكار طرح با عنوان پ‍ژوهشي در سه شرح شاهنامه بر اساس سه داستان.

 

راهنمایی:

ـ بررسی ساختاری فتوت نامه ها
ـ پسركشي در شاهنامه با رويكرد جامعه شناختي
ـ تحليل سبك شناختي اشعار عالمتاج قائم مقامي (ژاله)
ـ منظورشناسي جملات انشايي در اشعار سهراب سپهري
ـ بررسي و تحليل سبك شناختي اشعار بيژن جلالي
ـ بررسی سبک شناختی غزلهای نو و سنتی شهریار
ـ بررسی پیوندهای خطبه های شاهنامه با متن داستانها
ـ تحليل زباني قصايد ناصرخسرو
ـ تأثير پيرامتن در خوانش شعر معاصر (با تكيه بر اشعار اخوان ثالث،شفيعي كدكني و امين پور)
ـ بررسي و تحليل تصاوير كاريكلماتورهاي پرويز شاپور (با تكيه بر كتاب آخر: پايين آمدن درخت از گربه)
ـ كاركرد ابهام در اشعار هوشنگ ابتهاج
ـ كاركرد تلميح در شعر معاصر
ـ تصحيح انتقادي ديوان اشعار عنوان تبريزي
 
مشاوره:
ـ بررسي تطبيقي اشعار عبدالوهاب البياتي و محمدرضا شفيعي كدكني
ـ بررسی سه اثر در حوزه شاهنامه پژوهی (فرهنگ شاهنامه، نامه باستان و یادداشتهای شاهنامه)
ـ بررسي سبك شناختي نامه هاي ملك الشعرا بهار با رويكرد تحليل گفتمان انتقادي
ـ بررسي جنبه هاي ادبي كتابهاي فارسي ششم و اول پيش حرفه اي
ـ تحليل ساختار و محتواي داستاني نثر كودك و نوجوان در آثار كريم زاده، كلهر و شعبان نژاد
ـ تعلیق و تعویق در آثار عباس معروفی
ـ شاعران اعتراض: بررسي جنبه هاي اعتراضي شعر ميرزاده عشقي و فرخي يزدي

آمار بازدیدکنندگان

129314