دكتر علي صباغي

 

دكتر علي صباغي

دانشيار زبان و ادبيات فارسي

 

نشاني الكترونيكي:   a-sabaghi@araku.ac.ir

برنامه نیمسال اول  97 ـ 1396

 
 
40/ 9 ـ 8
40/ 11 ـ 10
 
10/ 15 ـ 30/ 13
 10/ 17 ـ 30/ 15
شنبه
دفتر نظارت
دفتر نظارت
             
 
تدریس
تدریس
یکشنبه
دفتر نظارت
تدريس
 
 
راهنمايي و مشاوره
تدريس
دوشنبه
دفتر نظارت
شورا
 
 
تدريس
تدريس
سه شنبه
 
دفتر نظارت
دفتر نظارت
 
راهنمايي و مشاوره رفع اشکال
چهارشنبه
دفتر نظارت
دفتر نظارت
 
 
دفتر نظارت
 
 

 

 

مقاله‌ علمی - پژوهشی:

 

1ـ بررسي روش كار فرهنگهاي دو و سه زبانه عربي، فارسي و تركي، فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)، بهار 1390.

2ـ پرسش بلاغي در شعر مهدي اخوان ثالث، پژوهشهاي ادبي، سال 8، شماره 31 و 32، بهار و تابستان 1390 (مشترک با دکتر حیدری).

3ـ بررسي تطبيقي محورهاي سه گانه بينامتنيت ژنت و بخشهايي از نظريه بلاغت اسلامي، پژوهشهاي ادبي، سال 9، شماره 38، بهار و تابستان 1391

4ـ بررسي مقايسه اي آراي بهار و نيما يوشيج درباره شعر و شاعري، بوستان ادب (شعرپژوهي)، سال 5، شماره 1، بهار 1392 (مشترک با دکتر حیدری).

5ـ نقد و بررسی مسمّط دهخدا (بر اساس رویکرد ترامتنی)، بوستان ادب (شعرپژوهی)، دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صص 134 ـ 117.

6ـ ردیف و نقش آن در غزلهای فخر الدین ابراهیم عراقی، پژوهشهای ادبی، سال 11، شماره 45، پاییز 1393، صص 122 ـ 103 (مشترک با دکتر میرهاشمی).

7ـ معنا و مفهوم پر كرگس در بيتي از شاهنامه، متن پژوهي ادبی، سال 18، شماره 61، پاییز 1393، صص 19 ـ 7 (مشترک با دکتر حیدری)

 8- جلوه های روابط بینامتنی اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و عبدالوهاب البیاتی، نشریه ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره 7، شماره 12، تابستان 1394، صص 248 ـ 227.

9ـ مردمی یا مرد، می: نقد، تحليل و گزارش بيتي از رودكي سمرقندي، متن شناسی ادب فارسی، شماره 26، تابستان 1394، صص 32 ـ 21. (مشترک با دکتر حیدری)

10 ـ نقد و بررسي اقتباس از قرآن با نگاه بلاغي، پژوهش هاي ادبي - قرآني، سال 3، شماره 3، پاييز 1394، صص 62 ـ 48.

11ـ نقد و بررسي انتقادي احوال و آثار علي بن طيفور بسطامي، فصلنامه مطالعات شبه قاره، سال 7، شماره 24، پاييز 1394، صص 120 ـ 107.

12ـ مقايسه فراتحليلي بيتهايي از داستان ضحاك با تكيه ديدگاه شارحان شاهنامه، پذيرش و در نوبت چاپ ( مشترك با دكتر حيدري).

13ـ تلمیح، از سرقت ادبی تا صنعت ادبی (بررسی تلمیح در منابع بلاغی)، فنون ادبي، دوره 9، شماره 3، پاييز 1396، صص 12 ـ 1 (مشترك با دكتر حيدري).

14ـ تكرار شاخصه سبكي غزلهاي فخرالدين ابراهيم عراقي، پژوهشهاي ادبي، سال 13، شماره 54، زمستان 1395، صص 164 ـ 144 (مشترك با دكتر ميرهاشمي).

 

چكيده مقاله:

 

1- حسام الدین خویی و نصاب دو زبانه وی، چكيده مقالات ششمین همایش بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، مازندران، خرداد 1390.

2- بررسي تطبيقي محورهاي بينامتنيت با بلاغت اسلامي، چكيده مقالات ششمين همايش پژوهشهاي ادبي، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، دي 1391.

3- نقد و تحليل رديف در غزلهاي وحشي بافقي، شرح دلارايي (مجموعه چكيده مقالات همايش بزرگداشت وحشي بافقي)، تابستان 1392.

 

مقاله های همایشی:

 

1- تابوي نام در نامه باستان، مجموعه مقالات همايش بين‌المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم  فردوسي در هزاره دوم شاهنامه، دانشگاه سيستان و بلوچستان، 1390.

2- نقد و تحليل پيوندهاي بينامتني ضمني شاهنامه با شعر دوره مشروطه، مجموعه مقالات همايش بين‌المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم  فردوسي در هزاره دوم شاهنامه، دانشگاه سيستان و بلوچستان، 1390.

3- نقد و تحلیل فرمالیستی غزلی آیینی از حسین منزوی، همایش بین‌المللی حضرت زهرا (س)، ارديبهشت 1391.

4- تاثيرپذيري فتوت‌نامه‌ها از حكمت علوي، مجموعه مقالات كنگره ملي آموزه‌هاي تربيتي و انديشه امام علي (ع)، اراك، آبان 1391.

5- تحلیل سبک‌شناختی مرثیه‌های وحشی بافقی، نهمین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، بجنورد، شهریور 1393.

6- تحلیل ریخت‌شناختی فتوت‌نامه‌های صنفی، نخستین همایش ملی نگاهی نو به ادبیات عامه، رفسنجان، بهمن 1393.

7- جلوه‌های زبان و فرهنگ عامه در اشعار سید اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال)، نخستین همایش ملی نگاهی نو به ادبیات عامه، رفسنجان، بهمن 1393.

8 - جدال مرکز و حاشیه و شکل گیری مفهوم پایداری (مطالعه موردی و اجمالی شعر قیصر امین پور)، نامه پایداری: مقالات پنجمین کنگره سراسری ادبیات پایداری، کرمان، اسفند 1393.

9- جايگاه سخن در قصايد ناصرخسرو ، همايش ناصرخسرو قبادياني، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، ارديبهشت 1394.

10- بررسي تعامل و تقابل خود و ديگري در شعر ناصرخسرو قبادياني، همايش ناصرخسرو قبادياني، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، ارديبهشت 1394.

11ـ بررسی و تحلیل نظریة شعری شهریار، دهمين همايش بين­ المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي، اردبيل، شهريور 1394.

12ـ نقش پیرامتن در خوانش شعر اخوان ثالث (با تکیه بر مجموعه شعر زمستان)، نخستين همايش ملي نكوداشت مهدي اخوان ثالث، يزد، مهر 1394.
13ـ دوگانگي ذهن و زبان در غزلهاي شهريار، نخستين همايش ادبيات معاصر، ايرانشهر، دانشگاه ولايت، بهمن 1395.
14- بررسی و تحلیل تصویر صبح در شعر فریدون مشیری، دوازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، کرمانشاه، دانشگاه رازی، شهریور 1396.
15- بررسی مجموعه شعر آینه های ناگهان بر اساس رویکرد پیرامتنی ژرار ژنت، دوازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، کرمانشاه، دانشگاه رازی، شهریور 1396.

 

طرح پژوهشی:

 

ـ پژوهشی در بلاغت شعر فارسی (مطالعه موردی تلمیح).

ـ همكار طرح با عنوان پ‍ژوهشي در سه شرح شاهنامه بر اساس سه داستان.

 

راهنمایی:

ـ بررسی ساختاری فتوت نامه ها، زهره بابایی
ـ پسركشي در شاهنامه با رويكرد جامعه شناختي، فاطمه حسن بیگی
ـ تحليل سبك شناختي اشعار عالمتاج قائم مقامي (ژاله)، کیمیا جلایری
ـ منظورشناسي جملات انشايي در اشعار سهراب سپهري، سمانه صابری
ـ بررسي و تحليل سبك شناختي اشعار بيژن جلالي، شادی موحدی پویا 
ـ بررسی سبک شناختی غزلهای نو و سنتی شهریار، مرجان جودکی
ـ بررسی پیوندهای خطبه های شاهنامه با متن داستانها، الهام شریفی
 
مشاوره:
ـ بررسي تطبيقي اشعار عبدالوهاب البياتي و محمدرضا شفيعي كدكني، سکینه رنجبران
ـ بررسی سه اثر در حوزه شاهنامه پژوهی (فرهنگ شاهنامه، نامه باستان و یادداشتهای شاهنامه)، راحله گلی
ـ بررسي سبك شناختي نامه هاي ملك الشعرا بهار با رويكرد تحليل گفتمان انتقادي، مرضیه رضایی
ـ بررسي جنبه هاي ادبي كتابهاي فارسي ششم و اول پيش حرفه اي، رویا رسولی
ـ تحليل ساختار و محتواي داستاني نثر كودك و نوجوان در آثار كريم زاده، كلهر و شعبان نژاد، سیده سحر حسینی
ـ تعلیق و تعویق در آثار عباس معروفی، اشکان جعفري
ـ بررسی جمله واره در دستور زبان فارسی با تکیه بر گلستان سعدی، محمدهادی کریمی

 

آمار بازدیدکنندگان

71358