دكتر حميد عبدالهيان

 
دكتر حميد عبدالهيان
دانشيار زبان و ادبيات فارسي
 
Email: abdollahian2002@yahoo.com
تحصيلات
دكتراي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس، گروه زبان و ادبيات فارسي
پايان نامه: شخصيت و شخصيت پردازي در داستان معاصر(از جمال زاده تا انقلاب اسلامي)، استاد راهنما: دكتر تقي پورنامداريان. اساتيد مشاور: دكتر علي محمد حق شناس و دكتر غلامحسين غلامحسين زاده
كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهيد بهشتي، گروه زبان و ادبيات فارسي
پايان نامه: جنبه هاي ادبي در تاريخ بيهقي، استاد راهنما: دكتر تقي پورنامداريان، استاد مشاور: دكتر علي محمد سجادي
كارشناسي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد، گروه زبان و ادبيات فارسي
 
سوابق آموزشي
1377 تا کنون    تدريس درگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك درمقاطع كارشناسي وكارشناسي ارشد. به صورت تمام وقت
1384 تا کنون  تدریس در گروه ادبیات داستانی دانشگاه خوارزمی به صورت حق التدریس
1380 تا 1389  تدریس دوره های آموزشی نویسندگی خلاق در مراکز دانشگاهی(جهاد دانشگاهی دانشگاه اراک- جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم- خانه شهریاران جوان تهران- انجمن سایت پرسین بلاگ، تهران- انجمن ادبی هزار افسان، تهران- فرهنگسرای ملل، تهران و… )
1388 تا 95 تدریس دوره های شاهنامه خوانی و فردوسی شناسی در خانه شعر جوان ایران و شهرکتاب تهران
 
   راهنمايي پايان نامه
دانشگاه اراک
بان و نماد درشعرشاملو(مجموعه اشعار پس از انقلاب)؛ رضا خرقاني، دانشگاه اراك.
تأثير كودتاي 28 مرداد بر داستان نويسي ايران؛ عليرضا براتي، دانشگاه اراك.
ادبيات اقليمي در آثار نويسندگان جنوب؛ عنايت الله محمودي، دانشگاه اراك.
فرم در داستان هاي محمدرضا صفدري؛ عليرضا عروه، دانشگاه اراك.
تعليق در داستان هاي مثنوي؛ فاطمه بني جمالي، دانشگاه اراك.
روایت در داستان های عرفانی؛ راضیه آزاد، دانشگاه اراک.
ریخت شناسی داستان پیامبران درتفاسیراولیه؛ عبدالمجید یوسفی نکو، دانشگاه اراک.
زاویه دید بر اساس دیدگاه علم روایت در آثار بیژن نجدی و خسرو حمزوی؛ زهرا زارع، دانشگاه اراک.
تنهایی و عزلت در دیوان شهریار؛ راشد قدیر پور، دانشگاه اراک
دانشگاه آزاد اراک
زن در داستان‌های هوشنگ گلشیری؛ ثریا شفاعتی، دانشگاه آزاد اراک
مفهوم انسان در شعر شاعران نوگرای معاصر، لیلا اسدی، دانشگاه آزاد اراک
تأثیر شعرای آمریکای لاتین بر شاملو؛
زبان در شعر معاصر؛
 
مقاله ها
علمی - پژوهشی
شخصيت پردازي در داستان: مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، ش3-162، س1381. *
 تاريخچه ترجمه آثار همينگوي در زبان فارسي، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد، ش141، س1382. *
مضامين و انديشه هاي مشترك در آثار ابراهيم گلستان و جلال آل احمد: پژوهش هاي ادبي،  ش 5. س 83. *
شاعرانگی در داستان های بیژن نجدی: مجله ادبیات دانشگاه الزهراء، ش 56 و57، زمستان 1384. *
همزادان دور دست بلیک و سپهری؛ مجله دانشکده ادبیات دانشگاه قم، سال اول شماره 2 زمستان1385.*
داستان بیت (یک قالب داستانی تازه)، مجله پژوهش های ادبی، ش 15.بهار 86 *
نقد شالوده‌شکنانه دو داستان‌ از نجدی؛ فصل‌نامه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، سال 20 ماره 72، بهار 1391.*(با همکاری فرنوش فرهمند)
بررسی مولفه‌ها و ابعاد شناختی راوی همه چیزدان در ادبیات داستانی؛ مجله ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطاتعات فرهنگی، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان 93. *(با همکاری فضل الله خدادادی و شیرین عاشورلو)
کنشهای گفتاری پنجگانه در شعر «صدای پای آب» سپهری، فصل نامه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، سال 25، شماره 27، بهار و تابستان 96(با همکاری علی اصغر باقری)
ادبیات معناباخته در شعر کتیبه مهدی اخوان ثالث، بوستان ادب، (با همکاری علی اصغر باقری)
ساختارساختارها در دیوان ناصر خسرو با تکیه بر وجه غالب (با همکاری محمدرضا ایروانی، غلامعلی فلاح، حبیبالله عباسی)
نقش تقابل در ساختار قصاید دیوان ناصر خسرو، بهار ادب، (با همکاری محمدرضا ایروانی، غلامعلی فلاح، حبیب الله عباسی)
مؤلفه‌های معناباختگی در ملکوت بهرام صادقی، دانشگاه علامه طباطبائی، (با همکاری علی اصغر باقری)
 
 
علمی- ترویجی
شمع روشن مي توان كرد از صداي عندليب: كتاب پاز، ش 8، س1372.
جنبه هاي داستان نويسي در تاريخ بيهقي: ادبيات داستاني، ش 42، س 1374.
نگاهي به تاريخچه ادبيات داستاني: ادبيات داستاني، ش 46، س 1376.
از تاريخ تا ادبيات: كيهان فرهنگي، ش 132، س 1376.
شيوه هاي شخصيت پردازي در داستان: كيهان فرهنگي، ش147، س 1378.
نويسنده و مار(نقد مجموعه داستان روشنان جمال مير صادقي)، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، ش43.
پل ها و آدم هايش(معرفي مجموعه شعر آدم ها روي پل ويسواوا شيمبورسكا)، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، ش2-41
از هفت سر اژدها (نقد و بررسي كتاب اژدها در اساطير ايران دكتر منصور رستگار فسايي)، كتاب ماه ش50.
زبان ها و لهجه هاي رايج در دوره اوليه اسلامي: مجموعه مقالات نخستين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي، دفتر تحقيقات زبان و ادبيات فارسي. 1380.
نخستين رويارويي شاعران پارسي گو با قرآن(چكيده):خلاصه مقاله هاي نخستين همايش قرآن و ادب فارسي، دانشگاه اراك، 1382.
رویکرد روایت شناختی به حکایت مکاران از داستان های هزار و یکشب: فصلنامه هنر(ش81)، پاییز 1388. (با همکاری الهام حدادی)
 
سخنرانی در همایش
سير تخيل در داستان هاي بيژن نجدي: خلاصه مقاله هاي دومين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي، مركز بين المللي تحقيقات زبان و ادبيات فارسي، 1382.(ارائه و چاپ مقاله)
مشتركات مضمون و محتوا در اشعار ويليام بليك و سپهري: نخستين همايش چشم انداز شعر معاصر.(ارائه و چاپ مقاله)
نقد تأثير گلشيري بر داستان نويسي ايران: نخستين همايش چشم انداز داستان معاصر، تهران.(ارائه)
پایگاه سنایی در داستان عرفانی: مجموعه مقالات همایش سنایی دانشگاه تربیت معلم، (ارائه و چاپ چکیده)
بن مایه های پسامدرنیسم در مثنوی مولوی؛ همایش داستان پردازی مولوی، دانشگاه تربیت مدرس،  (ارائه و چاپ مقاله)
جنبه‌های داستانی اقبال لاهوری، همایش بین المللی اقبال لاهوری(2014)، پاکستان فیصل آباد، دانشگاه دولتی فیصل آباد، (ارائه و چاپ مقاله)
دکتر زرین‌کوب راوی تحقیقات گسترده، اولین همایش داستان پژوهی، دانشگاه یاسوج
نقد پسا استعماری داستان های غلامحسین ساعدی، دومین همایش نقدادبی، دانشگاه گنبد کاووس، (با همکاری مریم حسینی، اعظم عبدالهیان)
پژوهش ها
تأثير همينگوي بر داستان نويسي ايران: دانشگاه اراك، 1381(مجری)
بررسي شيوه گفتار و لهجه هاي رايج در دوره اوليه اسلامي. صدا و سيما ج.ا.ا. واحد تحقيقات.1379(مجری)
داستان دفاع مقدس در بوته​ی نقد: پژوهشکده بهار، دانشگاه خوارزمی، 1393(همکار طرح)
بررسی رمان اجتماعی در ایران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1394(مجری)
كتاب ها
كارنامه نثر معاصر: انتشارات پايا، تهران، 1379.
شخصيت و شخصيت پردازي در داستان معاصر، انتشارات آن، 1381.
جنبه هاي ادبي در تاريخ بيهقي: انتشارات دانشگاه اراك، 1381
عشق و رب به اندازه کافی؛ هیلا(ققنوس)، اول، تهران، 1391. (مجموعه داستان)
زبان گفتاری ایران در دوره های مختلف تاریخ،جلد 1، انتشارات مرکز تحقیقات صدا و سیما، چاپ اول، تهران، 1392.
رمان و آرمان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1395
مشاهیر خندان ایران، جلد 1 ابوعلی سینا، مبتکران، چاپ اول، 1395
مشاهیر خندان ایران جلد 2 فردوسی، مبتکران، چاپ اول، 1397
کارگاه
کارگاه آموزش داستان نویسی: جهاد دانشگاهی دانشگاه اراک. 1382تا 85.
کارگاه آموزش داستان نویسی جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم) 1386 تا 89.
کارگاه نقد شالوده شکنی در ادبیات فارسی: پژوهشگاه علوم انسانی، 1393.

آمار بازدیدکنندگان

124409